Prosperity Bay Hạ Long – GELEXIMCO

CONCEPT DESIGN

Prosperity Bay – Vịnh Thịnh Vượng – GELEXIMCO

Lấy ý tưởng từ sự phồn thịnh của biển cá, hình ảnh “Cá Voi” đã được khai tác mạnh mẽ để đưa vào thiết kế với mục đích tạo dấu ấn của một Việt Nam đàng hoàng to đẹp, sánh vai cường quốc. Rất nhiều những yếu tố thiết kế dặc biệt thú vị đã được nghiên cứu và khai thác, cùng với sụ tham gia của chuyên gia nước ngoài, đã tạo nên một chủ đề xuyên suốt, độc đáo, xứng tầm khu nghỉ dưỡng cao cấp trên con đường tỉ đô.