Văn phòng làm việc Công ty Quảng Cáo và Truyển Thông NTQ Resolution.

Văn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật bản – Nội thất xanh cùng những vật liệu tái chế đang là xu hướng cho các công trình xanh hiện nay.

TOP