Dòng Chảy

Category:

Description

Mã tác phẩm: THH21
Nghệ sĩ: Lê Tuấn Anh – 1962
Năm sáng tác: 2015
Tình trạng tác phẩm: Liên hệ
Chất liệu tác phẩm: Tranh chất liệu tổng hợp
Kích thước: 118 cm x 81 cm
Danh mục tác phẩm Tranh Phong Cảnh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dòng Chảy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP