Công Nghệ Xanh

“Công nghệ xanh – công nghệ thời đại mới”.

Công nghệ xanh, còn được gọi là công nghệ bền vững, có tính đến tác động dài hạn và ngắn hạn đối với môi trường. Sản phẩm xanh theo định nghĩa, thân thiện với môi trường. Hiệu quả năng lượng, tái chế, mối quan tâm về sức khỏe và an toàn, tài nguyên tái tạo, và nhiều hơn nữa tất cả đi vào việc tạo ra một sản phẩm hoặc công nghệ xanh.

Công nghệ xanh giúp giảm khí thải, bảo tồn nước, giảm chất thải và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với công nghệ thông thường. Các tòa nhà xanh cũng được áp dụng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường hơn.

Chúng tôi cung cấp một gói giải pháp toàn diện để phát triển công trình “xanh” cao cấp:

-        Giải pháp năng lượng xanh.

-        Vật liệu xây dựng xanh.

-        Vật liệu nội thất xanh.

-        Công nghệ xanh.

Các dòng sản phẩm trên cung cấp một giải pháp “xanh” toàn diện cho công trình, giúp khách hàng có được một không gian sống cao cấp thực sự.

Các Hệ thống Đánh giá và Chứng nhận Công trình xanh như LEED hay LOTUS đều khuyến khích lựa chọn các vật liệu và sản phẩm có các đặc tính giúp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, cải thiện môi trường trong nhà và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Khi lựa chọn vật liệu hay sản phẩm cho dự án, bên cạnh các tiêu chí thường dùng như độ bền, chi phí hay tính thẩm mỹ, các đội thiết kế nên xem xét thêm các tiêu chí hay “đặc tính xanh”. Tất nhiên, nhà tổng thầu cũng nên có ý kiến về mặt chi phí, mức độ phổ biến hay các yêu cầu về mặt thi công khi lựa chọn các sản phẩm xanh.

Dưới đây là một bảng liệt kê một số các “đặc tính xanh” và ví dụ về các sản phẩm, vật liệu tương ứng mà các dự án hay tìm kiếm (bảng có tính minh họa, không phải là một danh sách đầy đủ):

TOP